Kerko
 

Kontakt
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: 355 4 346 077
Cel: 068 20 63 069

Email: info@ieka.org.al

Perberja e Autoritetit te Çertifikimit

Perberja e Autoritetit te Certifikimit *

Uarda Hoti                  Kryetar            Ministria e Financave

Suzana Stefa              Anëtar             Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

Jorgji Bollano              Anëtar             Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit

Hysen Cela                 Anëtar             Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar

Julian Naqellari            Anëtar             Instituti i Kontabilisteve te Miratuar

 

* Miratuar me Urdhërin nr. 4 datë 08.01.2014 të Ministrit të Financave "Për emërimin e Anëtarëve të Autoritetit të Certifikimit të Ekspertëve Kontabël të Regjistruar"