Kerko
 

Kontakt
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: 355 4 346 077
Cel: 068 20 63 069

Email: info@ieka.org.al

Njoftim per aplikantet e provimit te aftesise profesionale

 

1. Periudha e pranimit të kërkesave për t'u regjistruar në provimet e aftësisë profesionale do të jetë nga data 24 mars - 10 prill 2014 ora 16:00 - 19:00, nga dita Hene - Premte.

Kërkesat për regjistrim i drejtohen Autoritetit të Certifikimit përmes sekretariatit të tij, pranë organizatës profesionale të ekspertëve kontabël të regjistruar (IEKA).

Pagesa do te behet ne Banken Kombetare Tregtare

Emertimi:               AC - Provimet IEKA
Nr. i llogarise:       4020 34 661
IBAN:                       AL73 2051 1021 0346 61CL OTCL ALLC

Pershkrimi:           Tarife regjistrimi provimi pare KM/EKR
Shuma:                  10.000 leke


2. Lista e dokumentave që duhet të paraqesin kandidatët për EKR dhe KM, kliko ketu


3.  Kalendari i provimeve sipas disiplinave,  kliko ketu


4. Programi i provimeve per EKR dhe KM - sezoni 2014